Management | Advies | Ontwikkeling

Energietransitie:
Wijk van de toekomst

INFO

Samen met ingenieursbureau INNAX werk ik in de rol van projectvoorbereider aan een proeftuinproject ‘Wijk van de toekomst’ in opdracht van Gemeente Barneveld. Er is een intentieovereenkomst getekend door de stakeholders en de gemeente, met als doel een alternatief te vinden voor het gebruik van fossiele brandstoffen voor de energie- en warmtevoorziening. De komende maanden zullen we samen met de betrokkenen scenario’s verkennen, uitwerken en onderzoeken op o.a. financiële en technische uitvoerbaarheid op deze locatie. Het einddoel is een gedragen plan dat geschikt is voor realisatie.

Meer projecten

Opdrachtgevers

 • clients
 • clients
 • clients
 • clients
 • clients
 • clients
 • clients
 • clients
 • clients
 • clients
 • clients
 • clients
 • clients

© 2019 Strategie in Beeld | Ontworpen door LienOnline | Copywriting Daphne Stapel