Management | Advies | Ontwikkeling

Actieprogramma levendig centrum
Baarn

INFO

Gemeente Baarn heeft mij benaderd met de vraag om een aantal bijeenkomsten te organiseren met als doel om tot een gedragen actieprogramma te komen voor een levendig centrum. In dit traject had ik zowel de rol van procesbegeleider als die van penvoerder voor het actieprogramma. Ook adviseerde ik de gemeente over de wijze waarop we de bijeenkomsten met de stakeholders zouden vormgeven. We organiseerden verschillende type werksessies waaronder een vastgoed- en een ondernemerstafel, met als uitgangspunt een actieve betrokkenheid van de deelnemers. Uiteindelijk resultaat was een actieprogramma met daarbij een organisatieadvies met name gericht op het verbeteren van de basis voor een samenwerking tussen de gemeente en de andere belanghebbenden in het centrum.

 

Meer projecten

Opdrachtgevers

 • clients
 • clients
 • clients
 • clients
 • clients
 • clients
 • clients
 • clients
 • clients
 • clients
 • clients
 • clients
 • clients

© 2019 Strategie in Beeld | Ontworpen door LienOnline | Copywriting Daphne Stapel