Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met je teonderhoudennaaraanleiding van vragen, verzoeken of (lopende) opdrachten;
 • Om tevoldoenaangeldende wet- enregelgeving of om gehoortegevenaaneenverzoek van eenrechtbank of overheidsinstantie;
 • Voor het bijhouden van onzeadministratieenboekhouding;
 • Voor het sturen van marketing-berichten. Dezecommunicatiekanbetrekkinghebben op de diensten vanStrategie in Beeld;
 • Voor het sturenenbetalen van facturen (van onszelf of van onzeleveranciers) en om het contract datwij met jouhebbennate (doen) komen..

Welke gegevens leggen we vast?

 • Bedrijfs- en persoonsgegevens: Naam, adres en contactgegevens: telefoonnummers, e-mailadressen, websites en social-media sites.
 • bedrijfsgegevens (KvK-nummeren BTW-nummer);
 • betaalgegevenszoals je IBAN-nummer;
 • (inhoud van) de onderlinge emails;
 • Daardoor kunnen we contact met je op nemen.
 • Contactloggegevens: Datum, tijdstip en besproken onderwerpen.
  Hierdoor weten we wat we met je besproken en afgesproken hebben, zodat je niet iedere keer je verhaal opnieuw hoeft te doen

Waar slaan we je gegevens op?

 • In adresboeken, gefaciliteerd door partijen zoals Microsoft (outlook), Samsung (mobiel) en Google.
 • In correspondentie en overeenkomsten tussen jou(w bedrijf) en Strategie in Beeld.
 • In bestanden op beveiligde cloudomgevingen zoals Dropbox en OneDrive
 • In emailprogramma’s, zoals Outlook Microsoft, Mailchimp
 • In overdrachtsbestanden, zoals Excell, als gegevens moeten worden omgezet naar andere systemen, zoals een klantrelatiesysteem.
 • In onze boekhouding. De Coop& Haegen (www.decoopenhaegen.nl), (Bussum) verzorgt de boekhouding van Strategie in Beeld. Voor de boekhouding geldt de privacy statement van de Coop& Haegen.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

 • Zolang dit om wettelijke redenen verplicht is, bijvoorbeeld omdat de belastingdienst dat van ons eist.
 • Zolang dit voor de uitvoering van een opdracht en /of contractueel nodig is.

Wie mogen je gegevens zien?

 • Onze samenwerkingspartners in projecten, indien nodig voor het uitvoeren van een project: Zij kennen onze privacyregels.
 • Zonder jouw toestemming verstrekken we je gegevens niet aan derden.
 • Als je gegevens zijn verzameld in opdracht van een klant, dan zijn zij eigenaar van deze gegevens. Wij houden om contractuele en wettelijke redenen een kopie hiervan.

Hoe veilig zijn je gegevens?

 • Gerenommeerde partijen (Microsoft, Dropboxen Google) beschermen jouw en onze gegevens. We kiezen bewust voor on-line opslag bij deze bedrijven, omdat zij je gegevens het best beschermen
 • Constateren we, om welke reden dan ook, een datalek, dan melden we dit direct bij jou en de autoriteit persoonsgegevens

Wat mag jij met jouw gegevens?

 • Bezwaar maken tegen het vastleggen ervan.
 • Intrekken van je toestemming voor het vastleggen ervan.
 • Mail ons als je je gegevens wilt inzien, aanpassen of wissen. Klopt er iets niet? Dan wijzigen of verwijderen we de gegevens, tenzij dat om wettelijke of contractuele redenen niet mag.

Wat als je je gegevens laat verwijderen?

 • Dan verwijderen we ze uit de verschillende gegevensdragers (als dit wettelijk/contractueel gezien mag).
 • Dan houden we je niet meer op de hoogte van onze dienstverlening en producten.
  Niet tevreden?
 • Meldt het ons, of dien een klacht in bij de autoriteit persoonsgegevens