Ellen van Vossen

Als omgevingsmanager en adviseur ben ik op mijn plek bij ruimtelijke opgaven die bijdragen aan een prettige woon- en werkomgeving. Opgaven die vragen om een open blik en het goed in banen leiden van de menselijke kant van een project. Met een sterk ontwikkeld strategisch denkvermogen, gevoel voor politieke verhoudingen en oog voor uiteenlopende belangen, ga ik op zoek naar de oplossing tussen de partijen in. Ik werk graag en regelmatig samen met architecten, stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers en mensen met vakkennis op technisch, financieel en juridisch gebied.

kennismaken?

“Ik leg de verbinding tussen strategie en de dagelijkse praktijk. Daar zit voor mij de sleutel tot het succesvol realiseren van een opgave.”

Meer over mijn werkwijze

De afgelopen 20 jaar heb ik een brede ervaring opgedaan als adviseur, ontwikkelmanager en omgevingsmanager. Mijn opleiding als sociaal geograaf en filmmaker stellen mij in staat om zichtbaar en voelbaar te maken wat de impact van ruimtelijk beleid is op de dagelijkse praktijk van mensen. Met de inzet van visuele middelen daag ik mensen uit om meer vanuit de dagelijkse realiteit naar de actuele ruimtelijke opgave te kijken. Als mens en professional ben ik inlevend, vasthoudend en initiatiefrijk. Ik beweeg soepel in een complex speelveld van veel verschillende stakeholders en heb een duidelijk doel voor ogen waar ik in samenwerking met anderen gericht naartoe werk.